Next exhibition


SECLUSIONS (2017)
Paisatges aïllats del Solsonès, melancòlics i, fins i tot, dramàtics. En formats grans i mitjans.

BCN wet·s (2018)
Plors de Barcelona sota la pluja, en petit format.

URC·S (2018, en curs)
Retrats altius i arrogants, però buits, de figures en pedra i marbre, sense cor,
tristos, reclosos, rere les cortines. En petit format.

Novetats (2018)

BCN wet·s (6) + URC·S (25...)

DROP·S (2016)

(9 paintings)

DURAMEN·S (2015)

(45 paintings)

SOLSONA · LLUM (2014-15)

(6 paintings)

PURBLIND·ER'S (2014)

(8 paintings)

a l b a r e d a 3 6 5 (2013)

(2013_365 days / 365 paintings)

SENTITS (2009-10)

(30 paintings)

SISNITS (2007-08)

(19 paintings)

FUSIONS (2006-07)

(25 paintings)

ROMANENTS (2004-05)

(27 paintings)

TREESTOS (2002-03)

(22 paintings)

QUASIBLAU (2000-01)

(28 paintings)

1EDP (1997-98)

(21 paintings)

Altres - Others

(21 paintings...)
Cultura/s LA VANGUARDIA
9 abril 2008
Curso Práctico de Dibujo y Pintura. RBA (80 capítulos)
Presentador y Prescriptor. (2008)


Hotel MÀGIC. Andorra
(201 paintings)
( mostres - samples )
(  v í d e o s  )